Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.sklepkmslpg.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku korzystaniem przez nich z serwisu www.sklepkmslpg.pl.

Administratorem danych jest PPU KMS Sławomir Juskowski z siedzibą ul. Bractwa Kurkowego 4, 63-900 Rawicz, NIP 6991775879, REGON 411132692.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 'RODO’ lub 'Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’).

Spełniając obowiązek nałożony na nas w/w dyrektywą pragniemy poinformować Państwa jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku.

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest:

PPU KMS Sławomir Juskowski, 63-900 Rawicz, ul. Bractwa Kurkowego 4, NIP: 699-177-58-79
kms.autogaz@gmail.com, 604 873 544

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w toku współpracy bezpośrednio lub od naszych partnerów, z którymi współpracowaliśmy. Będziemy je gromadzić i przetwarzać także, w toku dalszej współpracy.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) realizacji zamówień,

b) prowadzenia marketingu, przesyłania informacji handlowych,

c) analitycznych i statystycznych,

d) windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

e) przechowywania danych dla celów archiwalnych, podatkowych i rachunkowych.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz według wymogów wynikających z właściwych ustaw.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

Cookies (ciasteczka)

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowania serwisu www.sklepkmslpg.pl. Ich akceptacja powoduje, że użytkownik zostaje zidentyfikowany w sposób, który jest potrzebny do prawidłowego przebiegu danej operacji. Cookies w żaden sposób nie wpływa szkodliwie na dane użytkowania jak i jego urządzenie poprzez które wchodzi na serwis www.sklepkmslpg.pl.

Niniejszą wiadomość zamieszczamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: kms.autogaz@gmail.com